Alege orașul

Termeni și condiții

1. Vizitând și/sau utilizând  www.undemergem.ro acceptați automat TERMENII ȘI CONDIȚIILE  prezentate în continuare.

2. Acest site este proprietatea  3 MEDIA SRL, cu sediul în Galați, Str. Siderurgiștilor 24, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J17/1571/1995, C.I.F. ( Vat Number)  RO7822777, Capital Social Subscris și Vărsat 200 lei.

3. Unde Mergem este marcă înregistrată  3 MEDIA SRL conform Certificat OSIM nr. 56294/2003. Folosirea ei, sub orice formă, fără drept și fără un acord scris al 3 MEDIA SRL constituie infracțiune și se pedepsește conform legilor în vigoare.

4. Unde Mergem oferă acces liber la acest site, din nevoia de informare și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

5. Nu oferim nici o garanție că serviciul oferit de www.undemergem.ro va fi sigur și fără erori de orice fel. Siteul poate fi întrerupt de administratorii lui în orice moment fără o înștiintare prealabilă. Forța majoră exonerează partea care o invoca în condițiile legii. 3 MEDIA SRL va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și obiectivitatea www.undemergem.ro și va încerca sa corecteze eventualele erori sau omisiuni cât mai repede posibil. Cu toate acestea, www.undemergem.ro nu este responsabil pentru inadvertențe, erori sau omisiuni in cadrul informațiilor furnizate de către autori, parteneri comerciali și/sau de către utilizatori precum și pentru corectitudinea și exactitatea acestor informații, care respectă principiul dreptului la opinie. Nu suntem responsabili și nu putem fi ținuți responsabili în nici un fel, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau problemă, de orice natură, ca urmare a folosirii siteului www.undemergem.ro.

6. Drepturile de proprietate intelectuală asupra întregului conținut al site-ului, incluzând fără limitare toate textele, imaginile, elementele grafice, animațiile, elementele media (video, sunet, etc.), software și alte elemente similare de conținut aparțin în exclusivitate 3 MEDIA SRL. Folosirea conținutului acestui site fără acordul 3 MEDIA SRL este interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare. Orice conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă industrială reprezintă marca înregistrată a cărei utilizare este strict interzisă fără permisiunea în scris a titularului mărcii, cu excepția celor prevăzute in Condițiile de Utilizare.

7. Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea sau exploatarea oricăror fisiere sau texte, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispozitie de 3 MEDIA SRL prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

8. Este interzisă crearea de legături cu www.undemergem.ro ale altor site-uri, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris explicit al 3 MEDIA SRL, nu ne asumăm responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decat cele autorizate de 3 MEDIA SRL.  Site-ul www.undemergem.ro conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părti decât 3 MEDIA SRL. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori aceasta. 3 MEDIA SRL nu controlează și nu este răspunzatoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri care se accesează prin link-uri. Fără a se limita la, 3 MEDIA SRL își declină orice răspundere dacă aceste site-uri:  încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părti, sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare, nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop, nu oferă o securitate adecvată, conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv sau sunt licențioase sau calomnioase. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri, aceasta reprezintă în întregime opțiunea dumneavoastră.

9. În timpul utilizării site-ului și a serviciilor sale vă angajați să respectați legile în vigoare și să nu desfășurați activități de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcționare a site-ului, a serverului, securitatea informațiilor, etc.; vă angajați să suportați orice costuri adiționale legate de utilizarea site-ului, cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice și de servicii Internet.

10. Este interzisă folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

11. Informațiile personale puse la dispoziția site-ului www.undemergem.ro pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condițiile legii  677/2001.

12. Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare, utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în bazele de date 3 MEDIA și să primească mesaje cu privire la produse și servicii, promoții, concursuri sau orice alte acțiuni editoriale și de marketing desfășurate în viitor de către 3 MEDIA SRL și de partenerii săi agreați.

13. După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul va avea la dispoziție un cont pentru utilizarea serviciilor și pentru comentarii. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra parolei asociate accesului la serviciile www.undemergem.ro.

14. Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informațiile care sunt făcute publice din contul său. În cazul accesarii neautorizate a contului de către terțe persoane, 3 MEDIA SRL nu își asumă nici o responsabilitate față de consecințele care pot apărea. Nu sunt acceptate texte și alte materiale cu conținut ofensator la adresa persoanei, precum și la adresa etniei, rasei sau religiei unei persoane. Unde Mergem îsi rezervă explicit dreptul de a șterge sau a nu publica asemenea materiale și de a aplica sancțiuni administrative la adresa autorilor. Nu sunt acceptate pe site impresii postate de proprietarii locațiilor prezentate sau de către apropiați ai lor, fiind considerate tentative evidente de manipulare a liberei alegeri a cititorilor. Orice astfel de tentative, chiar și doar suspectate în urma unor indicii concrete, pot fi șterse de pe site, iar impotriva autorilor pot fi luate măsuri de banare.

15. 3 MEDIA SRL se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare.

16. 3 MEDIA SRL nu își asumă nici un fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile www.undemergem.ro.

17. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site va fi soluționat pe cale amiabilă iar în cazul neajungerii la un acord acesta este de competența instanțelor de drept comun din Galați, România.

18. 3 MEDIA SRL își rezervă dreptul de a modifica oricând termenii și condițiile de față, fără vreo notificare prealabilă. Modificările vor fi afișate în aceasta pagină și vor avea efect imediat. Utilizarea site-ului după efectuarea oricăror modificări înseamnă acceptarea implicită a acestora de către dumneavoastră.

MYSTERIOUS GUESTS

Călătoresti mult prin Romania, nu îți petreci concediul sau weekend-ul acasă iar seara ieși de obicei în oras? Felicitări, esti o persoana activă și te poți implica în acest proiect. Contactează-ne la contact@undemergem.ro

Noutati